Vurdering

  • Hvor meget værdi har du egentlig i din virksomhed?
  • Ved du hvad dine aktiver er værd?

Har du brug for at få vurderet dine aktiver, det kan være i forbindelse med salg af din virksomhed, eller i forbindelse med optagelse af et lån, så er en vurdering af dine aktiver essentiel.

Havgus tilbyder vurdering af dine aktiver. Vurderingen foretages af vurderingsfolk med mange års erfaring, og for at undgå habilitets problemer har vi tilknyttet flere vurderings folk som alle er Sagkyndig vurderingsmand – beskikket af Domstolsstyrelsen.

Da Jan Jensen er ejer af Havgus samt auktions platformen www.auktionssalg.com og direkte involveret i mange handler, bliver alle sager der skal vurderes hvor Jan Jensen er indlandet i salget altid vurderet af ekstern vurderingsfirma.

Vi vurderer alle typer af aktiver i forbindelse med konkurs, rekonstruktion, betalingsstandsning, køb og salg af virksomheder, voldgift, samt ved akkordindskud.

Alle vurderingsrapporter udfærdiges i henhold til retningslinjerne i konkurslovgivningen og gældende retspraksis.

Sådan gør du
Send 2-5 foto samt info på det der skal vurderes og vi vil vende tilbage med et prisoverslag. Vurderingen ligger klar senest 24 timer efter bestilling.

Har du en større opgave/ting der skal vurderes, kontakt os da for en besigtigelse.

Sådan gør du:

Send en email til os, hvor du beskriver genstandene der skal vurderes.

Husk at skrive firmanavn, navn, kontaktoplysninger og evt sagsnummer. NB.

Husk at vedhæfte fotos af de genstande der skal vurderes.

Mailen sendes til: kontakt@havgus.nu